Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Dạng Nền Trong Truyền Thông Gói Tin Ngắn: Đánh Giá Tỷ Lệ Lỗi Khối

Authors

  • Võ Nguyễn Quốc Bảo PTITHCM
  • Trần Thiên Thanh

Keywords:

đa chặng, vô tuyến nhận thức, kênh truyền fading Rayleigh, truyền thông gói tin ngắn, tỷ lệ lỗi khối

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình mạng chuyển tiếp đa chặng thứ cấp vô tuyến nhận thức dạng nền hoạt động trong mạng 5G đáp ứng dịch vụ truyền thông gói tin ngắn với độ tin cậy cao.  Chúng tôi cũng đề xuất phương pháp đánh giá tỷ lệ lỗi khối toàn trình của hệ thống ở kênh truyền fading Rayleigh trong hai trường hợp: hoạt động ở vùng tỷ lệ nhiễu thấp và ở vùng tỷ lệ nhiễu cao. Kết quả mô phỏng Monte Carlo xác nhận tính đúng đắn của phương pháp phân tích đề xuất và chỉ ra rằng hiệu năng của hệ thống ở vùng tỷ lệ nhiễu thấp sẽ được quyết định bởi tỷ công suất phát tối đa của máy phát và ở vùng tỷ lệ nhiễu cao sẽ quyết định bởi ngưỡng can nhiễu chịu đựng tối đa của mạng sơ cấp.

Author Biography

Võ Nguyễn Quốc Bảo, PTITHCM

Vo Nguyen Quoc Bao (in Vietnamese: Võ Nguyễn Quốc Bảo) was born in Nha TrangKhanh Hoa Province, Vietnam. He received the B.E. and M.Eng. degree in electrical engineering from Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2002 and 2005, respectively, and Ph.D. degree in electrical engineering from University of Ulsan, South Korea, in 2009. In 2002, he joined the Department of Electrical Engineering, Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT), as a lecturer. Since February 2010, he has been with the Faculty of Telecommunications, PTIT, where he is currently an Associate Professor. 

His research interests include wireless communications and information theory with current emphasis on MIMO systems, cooperative and cognitive communications, physical layer security, and energy harvesting. 

He is currently serving as the Editor of Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (Wiley ETT) and VNU Journal of Computer Science and CommunicationEngineering. He is also a Guest Editor of EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, special issue on "Cooperative Cognitive Networks" and IET Communications, special issue on "Secure Physical Layer Communications". He served as a Technical Program co-chair for ATC (2013, 2014), NAFOSTED-NICS (2014, 2015, 2016), REV-ECIT 2015 and ComManTel (2014, 2015). He is a senior member of IEEE.

Downloads

Published

2020-12-31

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>