Phân Tích Tỷ Lệ Lỗi Khối Của Mạng Vô Tuyến Nhận Thức Dạng Nền Lựa Chọn Nút Chuyển Tiếp Từng Phần Trong Truyền Thông Gói Tin Ngắn

Authors

  • Nguyễn Duy Chinh PTITHCM
  • Ngô Hoàng Tú
  • Võ Nguyễn Quốc Bảo

Keywords:

vô tuyến nhận thức, truyền thông gói tin ngắn

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình mạng chuyển tiếp hai chặng trong môi trường vô tuyến nhận thức dạng nền ứng dụng vào truyền thông gói tin ngắn. Kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp từng phần (PRS) được áp dụng cho một tập đa nút chuyển tiếp và kỹ thuật tỉ số kết hợp cực đại (MRC) được áp dụng cho một tập đa anten tại máy thu. Biểu thức dạng tường minh (closed-form expression) cho thông số tỉ lệ lỗi khối (BLER) được chúng tôi chứng minh và sử dụng để đánh giá hiệu năng mô hình hệ thống. Sau đó, mô phỏng Monte-Carlo được chúng tôi thực hiện để kiểm chứng lại các kết quả vừa chứng minh được. Kết quả mô phỏng cho thấy hiệu năng vượt trội của mô hình hệ thống được đề xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khảo sát và xác định được các giá trị tối ưu của các thông số thiết kế lên hiệu năng hệ thống như số lượng nút chuyển tiếp, số lượng anten tại máy thu và chiều dài khối tin. Đặc biệt, chúng tôi còn so sánh hiệu năng hệ thống trong hai trường hợp sử dụng kỹ thuật giải mã và chuyển tiếp có chọn lọc (SDF) và kỹ thuật giải mã và chuyển tiếp cố định (FDF).

Downloads

Published

2020-12-31

Most read articles by the same author(s)