Effect of imperfect CSI on wirelessly powered transfer incremental relaying networks

Authors

  • Vo Nguyen Quoc Bao PTITHCM
  • Nguyến Anh Tuấn RFD

Keywords:

wirelessly powered transfer, incremental relaying, fading, outage probability

Abstract

Bài báo này khảo sát ảnh hưởng của kênh truyền không hoàn hảo lên xác suất dừng hệ thống truyền gia tăng thu thâp năng lượng với kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp phân tích mới cho phép đánh giá xác suất dừng của hệ thống ở kênh truyền fading Rayleigh. Kết quả mô phỏng Monte Carlo xác nhận tính chính xác của phương pháp phân tích đề xuất và mô hình đề xuất có ưu điểm so với phương pháp truyền truyền trực tiếp ở vùng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trung bình và cao. Đồng thời, bài báo cũng chỉ ra rằng hiệu năng của hệ thống TS và PS là như nhau nếu tỷ số chia sẽ thời gian và năng lượng là tối ưu.

Author Biography

Vo Nguyen Quoc Bao, PTITHCM

Vo Nguyen Quoc Bao (in Vietnamese: Võ Nguyễn Quốc Bảo) was born in Nha TrangKhanh Hoa Province, Vietnam. He received the B.E. and M.Eng. degree in electrical engineering from Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2002 and 2005, respectively, and Ph.D. degree in electrical engineering from University of Ulsan, South Korea, in 2009. In 2002, he joined the Department of Electrical Engineering, Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT), as a lecturer. Since February 2010, he has been with the Faculty of Telecommunications, PTIT, where he is currently an Associate Professor. 

His research interests include wireless communications and information theory with current emphasis on MIMO systems, cooperative and cognitive communications, physical layer security, and energy harvesting. 

He is currently serving as the Editor of Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (Wiley ETT) and VNU Journal of Computer Science and CommunicationEngineering. He is also a Guest Editor of EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, special issue on "Cooperative Cognitive Networks" and IET Communications, special issue on "Secure Physical Layer Communications". He served as a Technical Program co-chair for ATC (2013, 2014), NAFOSTED-NICS (2014, 2015, 2016), REV-ECIT 2015 and ComManTel (2014, 2015). He is a senior member of IEEE.

Downloads

Published

2017-04-11

Issue

Section

Electronics and Telecommunications

Most read articles by the same author(s)