PHÂN TÍCH ĐỘ LỢI PHÂN TẬP CHO MẠNG CHUYỂN TIẾP QUA MẶT PHẢN XẠ THÔNG MINH VÀ NÚT CHUYỂN TIẾP TRONG TRUYỀN THÔNG GÓI TIN NGẮN

DIVERSITY ORDER ANALYSIS OF INTELLIGENT REFLECTING SURFACE AND RELAY AIDED SHORT PACKET COMMUNICATIONS

Authors

  • Nguyễn Thị Yến Linh HO CHI MINH
  • Võ Nguyễn Quốc Bảo
  • Sơn Ngọc Phạm

Keywords:

mặt phản xạ thông minh, fading Rayleigh, giải mã và chuyển tiếp, tỉ lệ lỗi khối, truyền thông gói tin ngắn.

Abstract

Mặt phản xạ thông minh (IRS) là một công nghệ mới, mang tính cách mạng và có thể cải thiện đáng kể hiệu năng của mạng truyền thông không dây thế hệ mới bằng cách điều khiển pha hoặc biên độ của tín hiệu trong môi trường vô tuyến thông qua các phần tử phản xạ thụ động. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình chuyển tiếp gói tin ngắn qua mặt phản xạ thông minh. Tiếp đến, chúng tôi so sánh độ lợi phân tập của hệ thống truyền tin này với hệ thống truyền tin qua nút chuyển tiếp cơ bản trong truyền thông gói tin ngắn. Trong đó, nút chuyển tiếp sử dụng kỹ thuật giải mã và chuyển tiếp cố định (FDF) để truyền dữ liệu. Để phân tích chất lượng mạng của hai hệ thống này, đầu tiên chúng tôi đưa ra các biểu thức dạng chính xác và xấp xỉ của tỉ lệ lỗi khối (BLER) qua kênh truyền fading Rayleigh. Tiếp đến dựa vào tỉ lệ lỗi khối BLER chúng tôi cũng rút ra được độ lợi phân tập của cả hai hệ thống. Qua đó, kết quả cho thấy hiệu năng của hệ thống truyền tin có sự hỗ trợ của mặt phản xạ thông minh IRS vượt trội hơn hệ thống truyền tin cơ bản qua nút chuyển tiếp FDF. Cuối cùng, chúng tôi chứng minh các kết quả trong phân tích lý thuyết hoàn toàn trùng khớp với kết quả mô phỏng bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo.

Downloads

Published

2021-12-30

Most read articles by the same author(s)