Đánh Giá Hiệu Năng Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Trong Truyền Thông Gói Tin Ngắn

Authors

  • Huỳnh Văn Hóa
  • Ngô Hoàng Tú
  • Võ Nguyễn Quốc Bảo

Keywords:

chuyển tiếp đa chặng, truyền thông gói tin ngắn

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi phân tích tỉ lệ lỗi khối của mạng truyền thông gói tin ngắn nhằm mở rộng vùng phủ sóng và giảm tỉ lệ lỗi khối dưới tác động của kênh truyền fading Rayleigh. Trong mô hình đề xuất, nút đích sẽ nhận được dữ liệu thông qua các nút chuyển tiếp. Tỉ lệ lỗi khối ở kênh truyền này được chứng minh dưới cả hai dạng là chính xác và xấp xỉ bằng biểu thức dạng tường minh (closed-form expression). Cuối cùng, chúng tôi thực hiện mô phỏng Monte-Carlo để kiểm chứng lại các kết quả đã phân tích được.

Downloads

Published

2020-12-31

Most read articles by the same author(s)