Phân tích xác suất dừng hệ thống chuyển tiếp hai chiều sử dụng công nghệ thu thập năng lượng

Authors

  • Nguyen Anh Tuan author
  • Tran Thien Thanh
  • Vo Nguyen Quoc Quoc Bao

Keywords:

chuyển tiếp hai chiều, fading Rayleigh, thu thập năng lượng vô tuyến, nguồn phát năng lượng

Abstract

Bài báo này nghiên cứu mạng chuyển tiếp hai chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng từ nguồn phát năng lượng. Các nút mạng không có năng lượng lưu trữ mà sử dụng năng lượng thu thập từ nguồn phát năng lượng để cung cấp cho các hoạt động truyền phát. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp để phân tích xác suất dừng chính xác của hệ thống và biểu diễn dưới dạng tường minh. Kết quả mô phỏng đã xác nhận tính chính xác của kết quả phân tích và chỉ ra rằng vị trí của nguồn phát và nút chuyển tiếp ảnh hưởng rất lớn đến hiệu năng của hệ thống.

Downloads

Published

2018-05-31

Most read articles by the same author(s)