Đánh Giá Hệ Thống Chuyển Tiếp Gia Tăng Thu Thập Năng Lượng Vô Tuyến Trong Điều Kiện Có Và Không Có Máy Phát Năng Lượng Cố Định

Authors

  • Trần Thiên Thanh
  • Võ Nguyễn Quốc Quoc Bảo
  • Lê Quốc Cường

Keywords:

thu thập năng lượng, fading Rayleigh, năng lượng vô tuyến, nguồn năng lượng cố định

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành so sánh hiệu năng của mạng chuyển tiếp gia tăng thu thập năng lượng trong điều kiện có và không có máy phát năng lượng cố định. Chúng tôi đã phân tích xác suất dừng của hệ thống trong hai trường hợp sử dụng kỹ thuật xấp xỉ chuỗi và hàm Bessel điều chỉnh bậc một loại 2. Kết quả phân tích chỉ ra rằng trong cùng một điều kiện kênh truyền và hệ thống, mạng chuyển tiếp gia tăng thu thập năng lượng từ nguồn cho hiệu năng hệ thống tốt hơn mạng chuyển tiếp gia tăng thu thập năng lượng cố định là 5 dB.

Downloads

Published

2020-03-14

Most read articles by the same author(s)