THIẾT KẾ MẠNG BĂNG RỘNG DÙNG RIÊNG CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Authors

 • Lê Quốc Cường
 • Nguyễn Huỳnh Phương Bảo
 • Trần Minh Tuấn
 • Nguyễn Hữu Thịnh
 • Nguyễn Đức Minh Quân
 • Ngô Đức Huy
 • Nguyễn Chế Minh Trí
 • Nguyễn Hoàng Thành
 • Huỳnh Thanh Tâm
 • Tran Trung Duy Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT), Ho Chi Minh Campus.
 • Huỳnh Trọng Thưa
 • Tân Hạnh

Keywords:

Thành phố thông minh, cơ sở hạ tầng số, mạng băng rộng dùng riêng

Abstract

Trước quá trình đô thị hóa nhanh chóng trên toàn cầu, khái niệm đô thị thông minh gắn với những giải pháp quản trị và công nghệ thông minh là một xu hướng phát triển tất yếu, nhằm giải quyết hiệu quả đồng thời các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó, hạ tầng số đóng vai trò quan trọng và cũng là tiền đề cho các ứng dụng quản trị thông minh. Bài báo này nghiên cứu thiết kế mạng băng rộng dùng riêng cho thành phố thông minh. Cụ thể hơn, chúng tôi đề xuất những định hướng cơ bản để phát triển hạ tầng kết nối cho Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, nội dung trọng tâm là hướng đến việc hình thành hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng phục vụ xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, cũng như những giải pháp, nhiệm vụ cần triển khai để thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật số trên địa bàn Thành phố.

Downloads

Published

2023-03-30

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>