PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Authors

  • Huỳnh Trọng Thưa
  • Hạnh Tân
  • Minh Lê Huỳnh

Keywords:

phân tích dự báo, chuỗi thời gian, Prophet, đầu tư, KCNC

Abstract

Khu Công nghệ cao TP.HCM (KCNC) là một trong ba KCNC quốc gia, trãi qua 18 năm KCNC đã có hơn 160 dự án đầu tư và là KCNC thành công nhất trong cả nước. Để công tác quản lý và phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của các dự án đầu tư tại KCNC theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư cũng như Ban Quản lý KCNC (BQL) thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân TPHCM (UBND) những số liệu cần thiết phục vụ cho công tác dự báo, định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Đây là thách thức không hề nhỏ đối với BQL, do đó mục tiêu của nghiên cứu là này tập trung vào việc thiết kế và xây dựng hệ thống tích hợp dữ liệu về hoạt động của các dự án đầu tư để tăng cường công tác quản lý, phân tích đánh giá và khai thác dữ liệu dựa trên kỹ thuật dự báo chuỗi thời gian Facebook Prophet nhằm tạo ra các thông tin mang tính dự báo, hỗ trợ ra quyết định và góp phần định hướng xây dựng Thành phố thông minh.

Downloads

Published

2021-06-30