Return to Article Details Phân Tích Tỷ Lệ Lỗi Khối Của Mạng Vô Tuyến Nhận Thức Dạng Nền Lựa Chọn Nút Chuyển Tiếp Từng Phần Trong Truyền Thông Gói Tin Ngắn Download Download PDF