Return to Article Details Mạng Chuyển Tiếp Đa Chặng Dạng Nền Trong Truyền Thông Gói Tin Ngắn: Đánh Giá Tỷ Lệ Lỗi Khối Download Download PDF