Định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ đảm bảo trễ end-to-end

Authors

  • Nguyễn Chiến Trinh PTIT
  • Nguyễn Thị Thu Hằng

Keywords:

Định tuyến QoS, Trễ đầu cuôi, Định tuyến sử dụng thông tin nội bô, Dự báo trễ

Abstract

Định tuyến QoS đảm bảo các chỉ tiêu trễ đầu cuối cho các ứng dụng Internet là một trong những giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ quan trọng, đặc biệt là cho các ứng dụng thời gian thực như đa phương tiện. Trong thời gian gần đây định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ đã được đề xuất với nhiều ưu thế so với định tuyến truyền thống sử dụng thông tin toàn cục trên mạng IP. Giải pháp này giảm được quá trình duy trì, giám sát thông tin toàn cục tai các nút mạng, do vậy nâng cao hiệu năng định tuyến. Định tuyến QoS với đảm bảo trễ đòi hỏi tìm đường truyền đầu cuối đáp ứng các ràng buộc về trễ end-to-end, thường là bài toán khó hơn đảm bảo băng thông chỉ liên quan đến yêu cầu của từng liên kết. Trong bài báo này đề xuất giải thuật định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ đảm bảo trễ (Localized Delay-Constrained QoS Routing - LDCQR) kết hợp dự báo trễ (Delay Prediction - DP) có thể đảm bảo trễ đầu cuối trong suốt thời gian tồn tại luồng lưu lượng với độ chính xác và hiệu năng cao. Giải thuật đề xuất LDCQR-DP được kiểm chứng thông qua mô phỏng số, khẳng định hiệu quả định tuyến và tỉ lệ đảm bảo trễ yêu cầu. 

Downloads

Published

2021-07-15

Most read articles by the same author(s)