NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP PHƯƠNG TIỆN ƯU TIÊN TRÊN CỬA SỔ CẠNH TRANH CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY IoT ĐA SỰ KIỆN

Authors

  • Nguyễn Thị Thu Hằng PTIT
  • Lê Hải Châu PTIT
  • Vũ Thành Vinh

Keywords:

Mạng cảm biến không dây, điều khiển truy nhập phương tiện, ưu tiên dữ liệu, cửa sổ cạnh tranh

Abstract

Trong những năm gần đây, nhu cầu truyền thông dữ liệu cảm biến ưu tiên và thời gian thực ngày càng tăng đặt ra những thách thức mới trên Internet vạn vật (IoT) và các mạng công nghiệp. Dữ liệu ưu tiên là dữ liệu khẩn cấp và quan trọng cần được ưu tiên truyền trước trong thời gian thực. Trong bài báo này, nhằm đáp ứng các yêu cầu trong việc xử lý dữ liệu ưu tiên và nâng cao hiệu năng trong các mạng cảm biến không dây IoT đa sự kiện, chúng tôi đề xuất một cơ chế ưu tiên cho mạng cảm biến không dây đa sự kiện được gọi là Ưu tiên trên cửa sổ cạnh tranh (PriCA) trong giao thức điều khiển truy cập phương tiện (MAC). Giải pháp được đề xuất – PriCA có khả năng xử lý yêu cầu truy nhập phương tiện dựa trên độ ưu tiên của dữ liệu cần truyền một cách hiệu quả bằng cách sử dụng giải thuật sắp xếp trên cửa sổ tranh chấp và ưu tiên dữ liệu ở lớp MAC nhằm cho phép dữ liệu có mức độ ưu tiên càng cao thì khung Yêu cầu gửi của nó càng sớm được nút nhận chấp nhận. Chúng tôi cũng phân tích, mô phỏng và đánh giá hiệu năng của mạng sử dụng cơ chế PriCA. Kết quả mô phỏng đạt được cho thấy giải pháp đề xuất giúp cải thiện đáng kể hiệu năng của mạng so với việc sử dụng giao thức MAC tiền nhiệm như TMPQ.

Downloads

Published

2021-09-30

Most read articles by the same author(s)