ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP PHƯƠNG TIỆN ƯU TIÊN SỬ DỤNG CỬA SỔ BACKOFF CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY IoT ĐA SỰ KIỆN

Authors

Keywords:

Mạng cảm biến không dây, điều khiển truy nhập phương tiện, ưu tiên dữ liệu, cửa sổ backoff.

Abstract

Gần đây, sự phát triển chóng mặt của công nghệ số và mạng cảm biến không dây đã và đang đặt ra nhiều thách thức về yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) như thời gian thực, độ tin cậy cao và hiệu quả năng lượng cho mạng cảm biến. Lớp điều khiển truy nhập phương tiện (MAC) được coi trọng và quan tâm nghiên cứu vì có thể sử dụng kỹ thuật ở lớp này để đảm bảo độ ưu tiên dữ liệu quan trọng, khẩn cấp mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cao cũng như tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ trong mạng. Trong bài báo này, chúng tôi có sử dụng thuật toán backoff ưu tiên cùng cơ chế yêu cầu gửi/xác nhận gửi (RTS/CTS) để tránh xung đột giữa các nút, từ đó đề xuất một giao thức với tên gọi là BoP-MAC. Thuật toán của giao thức đề xuất có khả năng xử lý yêu cầu truy nhập ưu tiên cho dữ liệu khẩn cấp một cách hiệu quả và cho phép dữ liệu có mức độ ưu tiên càng cao thì có độ trễ càng thấp và độ tin cậy càng cao. Giải pháp sử dụng thuật toán đề xuất được mô phỏng và đánh giá  qua phần mềm mô phỏng OMNET++ . Kết quả đạt được cho thấy giải pháp sử dụng  BoP-MAC giúp cải thiện đáng kể hiệu năng của mạng cảm biến so với việc sử dụng giao thức TMPQ-MAC mới đây và giao thức nổi tiếng không xét ưu tiên SMAC.

Author Biographies

Nguyễn Thị Thu Hằng, PTIT

Received the B.E. degree in electronics and telecommunications engineering from Hanoi University of Science and Technology Vietnam, in 2000, the M.E. degree in telecommunications engineering from the Asian Institute of Technology, Thailand, in 2003, and the PhD. degree in telecommunication engineering with the Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT), Hanoi, Vietnam in 2020. Since 2000, she has been a Lecturer with the Department of Telecommunications Networks, Faculty of Telecommunications, PTIT. Her research interests include communication networks, wireless sensor networks, IoT, QoS routing, MAC protocol and simulation.

Phí Đức Nguyên Phương, PTIT

Phí Đức Nguyên Phương là sinh viên  nhóm nghiên cứu khoa học Khoa Viễn thông 1, Học Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT). Các lĩnh vực đang thực hiện nghiên cứu và học tập: Mạng và các dịch vụ internet, IoT, mạng cảm biến.

Email:    phuongpdn.B19VT290.@ptit.edu.vn 

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu nhận học vị Tiến sĩ tại Đại học Nagoya, Nhật bản năm 2012, hiện đang công tác tại Khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm công nghệ mạng truyền thông, công nghệ quang, IoT và mạng định nghĩa bằng phần mềm.

Đoàn Thị Linh Chi

Đoàn Thị Linh Chi là sinh viên  nhóm nghiên cứu khoa học Khoa Viễn thông1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Các lĩnh vực nghiên cứu và học tập: Mạng truyền thông, mạng cảm biến, Cơ sở dữ liệu Database.

Downloads

Published

2022-09-30

Most read articles by the same author(s)