ĐỊNH TUYẾN QOS ĐẢM BẢO THÔNG LƯỢNG VÀ TRỄ SỬ DỤNG THỐNG KÊ DỮ LIỆU MẠNG

Authors

  • NGUYEN CHIEN TRINH PTIT

Keywords:

Định tuyến QoS, thông lượng, định tuyến sử dụng thông tin nội bộ, dự báo trễ, dự báo lưu lượng, thống kê dữ liệu

Abstract

Định tuyến QoS đảm bảo các chỉ tiêu trễ đầu cuối và thông lượng cho các ứng dụng Internet là một trong những giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ quan trọng, đặc biệt là cho các ứng dụng thời gian thực như đa phương tiện. Trong thời gian gần đây định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ được thống kê và phân tích tại các nút mạng, đã được đề xuất với nhiều ưu thế so với định tuyến truyền thống sử dụng thông tin toàn cục trên Internet. Giải pháp này giảm được quá trình duy trì, giám sát thông tin trên mạng, nâng cao hiệu năng định tuyến. Trong bài báo này đề xuất giải thuật định tuyến QoS đảm bảo thông lượng và trễ (Localized Bandwidth-Delay Constrained QoS Routing - LBDCQR) dựa trên dự báo các tham số QoS của luồng yêu cầu từ dữ liệu thống kê trên mạng, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu QoS trong suốt thời gian tồn tại luồng lưu lượng, đồng thời cải thiện hiệu năng định tuyến. Giải thuật LBDCQR đề xuất được kiểm chứng thông qua mô phỏng, khẳng định tính chính xác của quyết định chọn đường và tính hiệu quả định tuyến thông qua tỉ lệ nghẽn luồng.

Downloads

Published

2022-03-30