Phương Pháp Phát Hiện Đường Biên Của Ảnh Dựa Trên Năng Lượng Của Điểm Cạnh Biên

Authors

  • Hoang Trong Minh PTIT

Keywords:

Xử lý ảnh, đường biên, đường bao, điểm cạnh biên

Abstract

Phát hiện đường biên từ lâu đã là một vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực thị giác máy tính và nhận mẫu. Đường biên là một yếu tố quan trọng đối với quy trình xử lý ảnh cũng như phân đoạn, phát hiện đối tượng và phân tích ảnh. Do đó, việc cải thiện sơ đồ phát hiện đường biên là một chủ đề được các nhà nghiên cứu quan tâm đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng Internet vạn vật phát triển mạnh trong những năm gần đây. Một số phương pháp truyền thống được đề xuất đã không thể phân biệt giữa các đường biên của đối tượng và các cạnh bắt nguồn từ các vùng có cùng kết cấu. Phát hiện các đường biên tại các điểm giao nhau là một thách thức quan trọng vẫn chưa được giải quyết tối ưu. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề xuất một phương pháp phát hiện đường biên mới dựa trên việc loại bỏ các điểm có kết cấu giống nhau. Trong phương pháp được đề xuất chúng tôi định hướng để tìm ra đáp ứng tối đa với tỉ lệ và hướng đa dạng của  hàm Gaussian giúp phát hiện thành công các đường biên tại các điểm giao nhau ở các vùng có độ tương phản thấp. Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp được đề xuất  phát hiện các đường biên một cách đáng tin cậy khi so sánh với kết quả của các nghiên cứu trước đó.

Downloads

Published

2023-03-30