ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ LÀM CƠ SỞ CHO HỆ SUY LUẬN MỜ TRONG PHÁT HIỆN ĐƯỜNG BIÊN CỦA HÌNH ẢNH

Authors

  • Hoàng Trọng Minh

Keywords:

Phát hiện đường biên, Logic mờ, Đại số gia tử

Abstract

Phát hiện đường biên của hình ảnh (Edge Detection) là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực xử lý ảnh cho các ứng dụng hữu ích. Các phương pháp truyền thống sử dụng phương pháp giải tích với các bộ lọc không gian để phát hiện đường biên của hình ảnh. Ưu điểm của các phương pháp này là phát hiện đường biên nhanh nhưng có một nhược điểm rất lớn là chúng thường thất bại trong việc phát hiện điểm giao cắt giữa các đường biên. Gần đây có rất nhiều nghiên cứu sử dụng tiếp cận tính toán thông minh như suy luận mờ (Fuzzy Logic) để phát hiện đường biên của hình ảnh hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu đã cho thấy sự hiệu quả của tiếp cận thông minh này. Tuy nhiên, các hệ luật được thiết lập mang tính chủ qua và ít tùy biến kéo theo độ phức tạp và thời gian gian suy luận tăng. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp kết hợp đại số gia tử (Hedge Algebras) với hệ suy luận mờ trong baif toán dó tìm đường biên ảnh để vượt qua các hạn chế trên. Kết quả kiểm chứng trên một số loại ảnh thông dụng cho thấy hiệu quả rõ rệt của đề xuất.

Downloads

Published

2021-06-30