Return to Article Details Phương Pháp Phát Hiện Đường Biên Của Ảnh Dựa Trên Năng Lượng Của Điểm Cạnh Biên Download Download PDF