NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỂM LẤY NÉT ĐỐI VỚI CÁC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH LIGHT FIELD

Authors

  • Huy Công Phí PTIT

Keywords:

Mã hóa dữ liệu Light Field, chất lượng ảnh Light Field, phương pháp đánh giá khách quan

Abstract

Dữ liệu ảnh Light Field (LF) đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây do khả năng thay đổi điểm nét sau khi chụp và tái tạo hình ảnh 3D. Quá trình thể hiện và trình chiếu trên LF thường dẫn đến giảm chất lượng hình ảnh, do đó, các phương pháp đánh giá chất lượng hình ảnh đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo trải nghiệm của người dùng. Do đó, đối với dữ liệu ảnh LF, tìm ra các phương pháp đánh giá chất lượng ảnh phù hợp nhất là vô cùng cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một phân tích đầu tiên liên quan tới hiệu năng của các phương pháp đánh giá khách quan đối với đặc tính thay đổi điểm nét của ảnh LF. Dữ liệu ảnh LF được sử dụng để đánh giá bao gồm 228 hình ảnh từ nguồn EPFL với hai mức lấy nét khác nhau (lấy nét tiền cảnh và lấy nét hậu cảnh). Kết quả được so sánh với điểm số từ phương pháp đánh giá chủ quan, nhằm so sánh sự tương quan giữa các phương pháp đánh giá khách quan. Hai phương pháp đánh giá khách quan phổ biến như PSNR, SSIM, được kiểm thử và đưa ra kết luận cụ thể trong bài báo này.

Downloads

Published

2021-12-30