Return to Article Details NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỂM LẤY NÉT ĐỐI VỚI CÁC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH LIGHT FIELD Download Download PDF