ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ẢNH LIGHT FIELD DỰA TRÊN BỘ MÃ HÓA VIDEO PHÂN TÁN THẾ HỆ MỚI

Authors

  • Huy Công Phí PTIT

Keywords:

Mã hóa dữ liệu Light Field, chất lượng ảnh Light Field, mã hóa video phân tán

Abstract

Mã hóa video phân tán (DVC) là một giải pháp mã hóa đầy hứa hẹn cho các ứng dụng video yêu cầu độ phức tạp thấp như mạng cảm biến không dây hoặc hệ thống giám sát hình ảnh. Yêu cầu tính ổn định chất lượng hình ảnh là một trong những vấn đề quan trọng trong các hệ thống hiển thị tiên tiến. Tuy nhiên, hầu hết các giải pháp mã hóa video phân tán gần đây, được phát triển dựa trên tiêu chuẩn H.264/AVC hoặc H.265/HEVC, không thể cung cấp video với chất lượng ổn định. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp mã hóa video phân tán với ma trận lượng tử (QMs) áp dụng cho dữ liệu Light Field, đảm bảo sự ổn định trong chất lượng hiện thị và cải thiện hiệu năng nén. Trong giải pháp DVC được đề xuất, chuẩn mã hóa video mới nhất, mã hóa video đa nhiệm (Video Versatile Coding – VVC) được lựa chọn phù hợp để nén các khung hình chính (Key frame). Trong khi đó, để đạt được sự ổn định trong chất lượng video, các tham số lượng tử hóa (QPs) chọn để nén các khung chính và ma trận lượng tử hóa (QMs) chọn để nén các khung hình Wyner-Ziv (WZ frame) sẽ được giải thích chi tiết trong bài báo. Kết quả thử nghiệm cho thấy giải pháp mã hóa video phân tán tích hợp VVC codec (D-VVC) được đề xuất vượt trội hơn đáng kể so với các giải pháp khác mã hóa DVC liên quan, đặc biệt là bộ mã hóa phân tán DISCOVER và giải pháp DVC-HEVC gần đây, về hiệu suất nén đồng thời cung cấp tính ổn định cho chất lượng hình ảnh tốt hơn cho video được giải mã.

 

Downloads

Published

2021-09-30