KỸ THUẬT THỦY VÂN ẢNH SỐ SỬ DỤNG ROI VÀ EXTRACTION VOTING TRÊN MIỀN TẦN SỐ TÍCH HỢP

Authors

  • Ta Minh Thanh MTA
  • Le Danh Tài

Keywords:

Extraction Voting; Region Of Interest; Quantization Modulation Index

Abstract

Trong các thuật toán thủy vân ảnh số, mục tiêu quan trọng đó là tăng cường độ bền vững của thông tin mật và không giảm chất lượng ảnh thủy vân. Cụ thể, ảnh khi được nhúng thông tin mật không thể bị phát hiện sự thay đổi cũng như khó trích rút thông tin được nhúng bằng một số phương pháp thông thường. Độ bền vững thể hiện khi bị tấn công thủy vân, thuật toán đề xuất có khả năng trích rút thông tin mật có độ chính xác cao. Vì vậy, trong giai đoạn nhúng, chúng tôi sử dụng khóa K để tìm ra vùng dữ liệu ảnh ROI thích hợp. Tiếp theo, sử dụng các phép biến đổi trên miền tần số và kỹ thuật QIM để nhúng. Thông tin mật là chuỗi các bit 0 và 1, được nhúng một hoặc nhiều lần trên một hoặc nhiều vị trí khác nhau. Ở giai đoạn trích rút, khóa K’ được truyền vào để xác định vùng dữ liệu ROI được chọn, sau đó, kết hợp kỹ thuật Extraction Voting để thu được thông tin ẩn giấu. Khi trích rút, thông tin mật sẽ được voting dựa trên tỉ lệ trích rút chuỗi các bit 0 và 1 để đưa ra kết quả chính xác nhất. Việc sử dụng ROI và Extraction Voting giúp cải tiến được độ chính xác thông tin trích rút khi chống lại các phép tấn công thủy vân và không giảm quá nhiều chất lượng ảnh số sau khi nhúng thông tin.

Downloads

Published

2021-09-30