Return to Article Details KỸ THUẬT THỦY VÂN ẢNH SỐ SỬ DỤNG ROI VÀ EXTRACTION VOTING TRÊN MIỀN TẦN SỐ TÍCH HỢP Download Download PDF