Giải pháp bảo vệ bản quyền ảnh số dựa trên kỹ thuật kết hợp thuỷ vân số và mã hoá trực quan

Authors

  • Giang Ngọc Dân
  • Ta Minh Thanh MTA

Keywords:

Thủy vân ảnh kỹ thuật số, Mã hóa trực quan, Biến đổi sóng con, DWT, Xác thực bản quyền

Abstract

Bài báo đề xuất một giải pháp bảo vệ bản quyền ảnh số sử dụng kết hợp hai kỹ thuật đang được quan tâm, đó là kỹ thuật thuỷ vân và kỹ thuật mã hoá trực quan. Trong giải pháp của chúng tôi, thông tin bản quyền (logo bản quyền) sẽ được phân tán thành $n$ mảnh sử dụng lược đồ phân tán $k-out-of-n$, còn gọi là lược đồ phân tán $(k,n)$. Một trong số các mảnh thông tin phân tán sẽ được sử dụng để nhúng vào ảnh số để minh chứng
bản quyền của người dùng; $n-1$ mảnh phân tán còn lại sẽ được sử dụng để đăng ký với Cục bản quyền tác giả. Khi xác nhận bản quyền thuộc về người dùng, nhà xác minh chỉ cần trích rút thông tin thuỷ vân từ ảnh số, kết hợp với $k-1$ mảnh phân tán bất kỳ đã được đăng ký từ $n-1$ mảnh phân tán để phục hồi thông tin bản quyền. Kết quả thí nghiệm của phương pháp đề xuất so sánh với phương pháp chỉ dùng thuỷ vân số cho thấy phương pháp của chúng tôi có hiệu quả thực tế hơn trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số.

Downloads

Published

2020-12-31