A THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN VỚI THAM SỐ LỰA CHỌN – MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG BỘ HỖN LOẠN TOÀN CỤC

đồng bộ hỗn loạn; điều khiển phi tuyến, thuyết ổn định Lyapunov

Authors

  • Dao Anh Vu Hà Nội

Keywords:

đồng bộ hỗn loạn; điều khiển phi tuyến, thuyết ổn định Lyapunov

Abstract

Một đặc trưng của hệ thống hỗn loạn ra các tín hiệu chúng tạo ra không đồng bộ với bất kỳ hệ thống nào. Chính vì vậy, dường như không thể đồng bộ hai hệ thống hỗn loạn, nhưng nếu chúng thay đổi thông thông tin theo cách phù hợp thì có thể đồng bộ được. Khi các dao động đồng bộ trở nên không đồng bộ hóa thông qua việc thay đổi tham số, sự khác biệt đầu tiên xuất hiện giữa dao động có thể xảy ra trên quy mô không gian ngắn hoặc dài. Lý thuyết hỗn loạn là một trong những lĩnh vực nghiên cứu có nhiều ứng dụng trong thực tế. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp đồng bộ hóa hỗn loạn được áp dụng trong thông dựa trên hỗn loạn. Trong phương pháp của chúng tôi, một thuật toán điều khiển phi tuyến với tùy chọn -hằng số được đề xuất để đồng bộ toàn cục giữa hai hệ thống hỗn loạn. Đặc biệt, cách tiếp cận của chúng tôi có thể giảm thời gian đồng bộ hóa so với các phương pháp được đề xuất trước đó. Mô phỏng số xác nhận hiệu quả của phương pháp đề xuất.

Downloads

Published

2021-06-30