A Điều Chế QPSK Và 16PSK Phân Cực Kép Trong Kênh Truyền Quang Có Và Không Có Tín Hiệu Hỗn Loạn

Từ khóa: hỗn loạn, thông tin quang, tương quan, BER, QPSK, 16PSK

Authors

  • Dao Anh Vu Hà Nội
  • Nguyen Xuan Quyền

Keywords:

hỗn loạn, thông tin quang, tương quan, tỷ lệ lỗi bit, QPSK, BPSK

Abstract

Bài báo trình bày nghiên cứu về hệ thống thông tin quang sợi bảo mật hỗn loạn sử dụng hai phương pháp điều chế tiên tiến QPSK và 16PSK. Hệ thống so sánh hiệu năng quang học trong các kênh quang có và không có tín hiệu hỗn loạn ở tốc độ bit 60Gbps, chiều dài sợi quang là 80 km và khoảng cách kênh 100 GHz trong băng tần C. Bài báo khảo sát tỷ số lỗi bit BER theo chiều dài và theo tốc độ truyền, cho hai dạng kênh truyền thông với hai loại điều chế trên. Qua hai khảo sát trên chúng tôi thấy điều chế QPSK có chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, bài báo cũng thảo luận các phân tích và đánh giá sâu hơn một số tham số hệ thống gồm tương quan giữa máy phát và máy thu và giản đồ chòm sao với loại điều chế này cho cả hai loại kênh truyền.

Downloads

Published

2021-07-15