Giải Mã Tín Hiệu 4-QAM Phục Vụ Truyền Nhận Tín Hiệu Quang Sử Dụng FPGA

Authors

  • Duan Cong Luong Posts and Telecommunications Institute of Technology
  • Dao Anh Vu

Keywords:

QAM, OFDM, DDS, FPGA

Abstract

QAM được sử dụng nhiều trong cả giao tiếp dữ liệu tương tự và số. FPGA là một nền tảng đáng tin cậy trong thiết kể và triển khai đặc biệt trong lĩnh vực thông tin liên lạc. Bài báo trình bày mô hình thuật toán giải mã tín hiệu QAM-4 phục vụ truyền nhận tín hiệu quang sử dụng nền tảng FPGA. Mô hình có vai trò đọc dữ liệu đầu vào ADC, xử lý tính toán dữ liệu theo chuẩn QAM-4 và đưa ra dữ liệu số được truyền tải tương ứng. Mô hình được xây dựng dựa trên 5 khối sau: Khối đọc dữ liệu ADC, Khối đệm lưu trữ dữ liệu tạm, Khối đồng bộ, Khối xác định tín hiệu số thông qua hàm tích chập và Khối dữ liệu đầu ra. Mô hình sau khi được xây dựng được tiến hành thử nghiệm trên Board FPGA Spartan-6. Chương trình được thiết kế bằng ngôn ngữ VHDL dựa trên phần mềm Xilinx ISE và Modelsim Tool. Thiết kế của nhóm tác giả tổng hợp sử dụng khoảng 45K cổng, hoạt động ở tần số 50MHz và tiêu thụ khoảng 32mW

Downloads

Published

2020-03-13