NÂNG CAO HIỆU NĂNG MẠNG CHUYỂN TIẾP ĐA CHẶNG TRUYỀN THÔNG GÓI TIN NGẮN VỚI TRUYỀN THÔNG CỘNG TÁC TĂNG CƯỜNG TẠI MỖI CHẶNG

Authors

  • Phạm Minh Quang PTITHCM
  • Tran Trung Duy
  • Lê Chu Khẩn

Keywords:

Chuyển tiếp đa chặng, truyền thông cộng tác, truyền thông gói tin ngắn, tỷ lệ lỗi khối

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình chuyển tiếp đa chặng sử dụng truyền thông cộng tác tại mỗi chặng để nâng cao hiệu năng cho mạng truyền thông gói tin ngắn. Chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ thuật truyền thông cộng tác tăng cường đơn giản tại mỗi chặng, ở đây nếu tỷ số tín hiệu trên nhiễu tức thời của đường truyền trực tiếp nhỏ hơn một ngưỡng cho trước thì đường chuyển tiếp sẽ được sử dụng để truyền dữ liệu. Chúng tôi đưa ra các biểu thức đánh giá tỷ lệ lỗi khối cho mô hình đề xuất trên kênh fading Rayleigh. Cuối cùng, mô phỏng Monte-Carlo được thực hiện để kiểm chứng sự chính xác của kết quả phân tích, cũng như để so sánh hiệu năng của mô hình đề xuất với mô hình chuyển tiếp đa chặng thông thường.

Downloads

Published

2023-03-30

Most read articles by the same author(s)