NÂNG CAO HIỆU NĂNG MẠNG CHUYỂN TIẾP LAI GHÉP VỆ TINH-MẶT ĐẤT TRONG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHỌN LỰA ĂNTEN PHÁT VÀ CHỌN LỰA NGƯỜI DÙNG

Authors

  • Phạm Minh Quang PTITHCM

Keywords:

Mạng chuyển tiếp lai ghép vệ tinh-mặt đất, vô tuyến nhận thức dạng nền, kết hợp chọn lựa, chọn lựa ănten phát, chọn lựa người dùng tốt nhất

Abstract

Bài báo này nghiên cứu mạng chuyển tiếp lai ghép vệ tinh-mặt đất, trong đó trạm chuyển tiếp mặt đất là một trạm thứ cấp hoạt động theo phương thức vô tuyến nhận thức dạng nền. Do đó, công suất phát của trạm chuyển tiếp mặt đất bị hạn chế, đồng thời những nút đích thứ cấp cũng chịu ảnh hưởng của can nhiễu đồng kênh từ mạng sơ cấp. Bài báo đề xuất hai mô hình chọn lựa ănten phát và nút đích (hay người dùng) tốt nhất để nâng cao độ tin cậy cho việc chuyển tiếp dữ liệu từ trạm chuyển tiếp thứ cấp đến nút đích được chọn. Hơn nữa, trạm chuyển tiếp có thể sử dụng kỹ thuật kết hợp chọn lựa để giải mã dữ liệu nhận được từ vệ tinh. Bài báo đưa ra các công thức tính chính xác xác suất dừng của các mô hình đề xuất. Các kết quả cho thấy hiệu năng xác suất dừng của các mô hình đề xuất sẽ tốt hơn khi tăng số ănten phát và thu tại trạm chuyển tiếp mặt đất, cũng như tăng số lượng nút đích.

Downloads

Published

2023-03-30