XÂY DỰNG CHỈ MỤC HỖ TRỢ TÌM KIẾM CHÍNH XÁC CHUỖI CON TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU MÃ HOÁ THUÊ NGOÀI

Authors

  • Thiện Đức Ngô
  • Cảnh Ngọc Hoàng Giảng viên trường Đại học Thương mại, Hà Nội

Keywords:

cơ sở dữ liệu thuê ngoài, chỉ mục tìm kiếm, vị trí ký tự gây nhiễu, tìm kiếm chuỗi con

Abstract

Nghiên cứu này phát triển một kỹ thuật mới cho phép tìm kiếm chính xác và trực tiếp sự tồn tại của một chuỗi con bất kỳ trên các bản ghi mã hoá trong cơ sở dữ liệu thuê ngoài. Để giải quyết ý tưởng trên, bài báo đề xuất với mỗi dữ liệu ký tự rõ nhạy cảm cần mã hoá trên cơ sở dữ liệu thuê ngoài sẽ được biến đổi thành hai phiên bản mã hoá với chức năng khác nhau. Phiên bản thứ nhất là kết quả của việc mã hóa dữ liệu rõ bởi các thuật toán mã hóa tiêu chuẩn như AES, DES,… Phiên bản còn lại là một giá trị chỉ mục đặc biệt ( ) được xây dựng trên cấu trúc mới mà chúng tôi đề xuất là “danh sách mảng nhị phân biểu diễn vị trí ký tự đã gây nhiễu của chuỗi rõ”. Quá trình tìm kiếm chính xác chuỗi con qua cú pháp  sẽ được thực hiện trên từng chỉ mục bằng thuật toán tối ưu  có hiệu năng cao và độ dư thừa dữ liệu của tập kết quả sau truy vấn trên cơ sở dữ liệu thuê ngoài rất thấp. Bên cạnh đó, chỉ mục  được chứng minh có tính bảo mật tốt và chống được rò rỉ dữ liệu rõ trước các kiểu tấn công phổ biến hiện nay

Downloads

Published

2022-12-30