MÃ MẠNG AN TOÀN DỰA TRÊN HAI HỆ MẬT OMURA-MASSEY VÀ ELGAMAL TRÊN VÀNH SỐ

Authors

  • Thiện Đức Ngô

Keywords:

Mã mạng, vô tuyến hợp tác, hệ mật khóa công khai, bài toán logarit rời rạc, vành số, trường hữu hạn.

Abstract

Mã mạng là một kỹ thuật mạng, nó cho phép các nút tạo ra các gói dữ liệu mới bằng cách kết hợp các gói nhận được. Kỹ thuật này có một số lợi ích như tăng thông lượng, cải thiện độ tin cậy và tăng độ ổn định của mạng. Tuy nhiên, kỹ thuật mã mạng thường không gắn với việc bảo mật thông tin truyền trên mạng. Bài báo này trình bày ý tưởng xây dựng một mô hình mã mạng dựa trên hai hệ mật mã khóa công khai, nhằm tạo ra một mã mạng an toàn (có khả năng bảo mật).

Downloads

Published

2021-06-30