Một Phương Pháp Xây Dựng Hệ Mật Pohlig-Hellman Trên Vành Đa Thức

Authors

  • Thiện Đức Ngô

Keywords:

Hệ mật khóa bí mật, bài toán logarit rời rạc, Hệ mật Pohlig-Hellman, Vành đa thức, Trường số

Abstract

Cho đến nay, cách thức mã hóa và giải mã của hệ mật khóa bí mật chủ yếu sử dụng các phép hoán vị; phép thay thế; lai ghép hai phép này; hoặc phép xử lý bit... Bài báo này đề xuất một phương pháp thực hiện hệ mật khóa bí mật nhưng dựa trên bài toán logarit rời rạc. Cụ thể phép mã hóa và giải mã được thực hiện theo hệ mật Pohlig-Hellman kết hợp với cấu trúc tựa đẳng cấu giữa vành đa thức có 2 lớp kề cyclic và trường số. Cùng với đó bài báo cũng đề xuất thuật toán thực hiện hàm lũy thừa cho các đa thức theo modulo.

Downloads

Published

2020-09-09