XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN DÁNG ĐIỆU TRONG GIÁM SÁT SỨC KHỎE VẬN ĐỘNG THỂ THAO

Authors

  • Phat Huu Nguyen Hanoi University of Science and Technology
  • Ngoc Thi Nguyen Hanoi University of Science and Technology
  • Thien Pham Ngoc Hanoi University of Science and Technology

Keywords:

Openpose, VGG19, Mobilenet, Mobilenet V2, LSTM, pose estimate, extract skeleton, pose human

Abstract

Bài báo đề xuất một hệ thống nhận diện dáng điệu, theo dõi hành vi con người áp dụng cho giám sát y tế, sức khỏe trong vận động thể dục, thể thao. Phương pháp mà chúng tôi sử dụng là ước tính dáng điệu của con người bằng thuật toán Openpose có backbone (xương sống) là mạng MobilenetV2, theo dõi và phân loại các dáng điệu đó bằng mạng LSTM. 4 dáng điêu được đề xuất huấn luyến bao gồm đá chân, đánh đấm, nhảy và thể dục khuỵu chân. Đầu ra của hệ thống là trích xuất ra bộ khung xương của con người và nhãn tương ứng cho các dáng điệu. Kết quả hệ thống có độ chính xác khoảng 91% và có khả năng ứng dụng giám sát y tế, thế dục thể thao hoặc điều khiển thiết bị điện tử trong nhà thông minh.

Downloads

Published

2021-06-30