Đề Xuất Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý, Giám Sát, Và Cảnh Báo Tập Trung Trong Mạng VNPT

Authors

  • Phat Huu Nguyen Hanoi University of Science and Technology
  • Dung Duc Vu Information Management Center of VNPT Hanoi

Keywords:

SMS, SNMP, SignalIR, MVC, CSSM

Abstract

Trong bối cảnh hiện nay việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin là cần thiết và cấp bách. Việc áp dụng các công cụ phần mềm vào quy trình nghiệp vụ, giảm tác nhân tham gia, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng quản lý là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao. Trong quản lý và khai thác rất nhiều thiết bị cung cấp dịch vụ viễn thông và CNTT, mỗi hệ thống đều có loại cảnh báo và mức độ cảnh báo khác nhau. Hệ thống quản lý, nhận biết cảnh báo, quy trình, nghiệp vụ xử lý các cảnh báo còn rời rạc, chưa tập trung và tốn nhiều nhân công. Do vậy việc phát hiện và xử lý cảnh báo thường gặp nhiều khó khăn, xảy ra sai sót trong việc phát hiện và xử lý cảnh báo. Để thuận tiện cho việc quản lý và phát hiện cảnh báo nhanh và tập trung, cũng như theo dõi được tiến trình xử lý cảnh báo, thống kê các cảnh báo đã xảy ra trên mạng lưới, bài báo đề xuất xây dựng phần mềm quản lý, giám sát cảnh báo tập trung áp dụng trên các hệ thống băng rộng, mạng PSTN, truyền dẫn IP, nhằm trợ giúp các đơn vị khai thác, giám sát hệ thống hạ tầng mạng một cách trực quan và chính xác.

Author Biography

Dung Duc Vu, Information Management Center of VNPT Hanoi

Currently, he is working for VNPT, Vietnam. He is master student at Electronics and Telecommunications at Hanoi University of Sceience and Technology (HUST), Vietnam. His research interests include big-data, electronic and telecommunication.

Downloads

Published

2021-07-15