Đề Xuất Hệ Thống Trong Nhận Dạng Cử Chỉ, Hành Động Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Nhà Thông Minh

Authors

  • Phat Huu Nguyen Hanoi University of Science and Technology
  • Hương Thị Thu Nguyễn Graduate School of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Science and Technology

Keywords:

Mobile Net V2, Single Shot Detector, Nhận dạng đối tượng, Cử chỉ, Hành động, Dáng điệu

Abstract

Bài nghiên cứu một hệ thống để nhận dạng cử chỉ, hành động trong nhà thông minh. Phương pháp mà chúng tôi đề xuất dựa trên các việc sử dụng mobilenetV2 trích xuất đặc trưng kết hợp với mạng SSD (Single Shot Detector). Chúng tôi sử dụng năm loại cử chỉ đứng lên, ngồi xuống, ngửa người về phía sau, đi giầy, và phẩy tay. Trong ứng dụng này nguồn cấp dữ liệu từ camera của thiết bị di động sau đó thực hiện chạy để phát hiện đối tượng. Kết quả đối tượng trên khung hình bằng hộp giới hạn. Mặc dù kết quả đạt yêu cầu đặt ra với độ chính xác trên 90 phần trăm. Tuy nhiên trong một số trường hợp độ chích xác còn phụ thuộc nhiều vào số lượng hình ảnh đào tạo và độ phân giải của chúng.

Author Biography

Hương Thị Thu Nguyễn, Graduate School of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Science and Technology

Currently, she is student at School of Electronics and Telecommunications, HUST, Vietnam. Her research interests include digital image and video processing and smart-home applications.

Downloads

Published

2020-09-09