Ăng ten loa cải tiến cho các ứng dụng truyền thông băng siêu rộng

Authors

  • Hưng Việt Nguyễn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  • Phạm Anh Thư PTIT

Keywords:

anten băng siêu rộng, UWB, TEM, Ăng ten loa, kỹ thuật sóng chạy.

Abstract

Bài báo này đề xuất 1 cấu trúc ăng ten băng siêu rộng dựa cấu trúc ăng ten loa TEM và áp dụng kỹ thuật sóng chạy (travelling wave) để thu nhỏ kích thước đồng thời nâng cao hiệu suất hoạt động của ăng ten. Cấu trúc đề xuất đạt được có kích thước nhỏ gọn, băng thông rộng trong dải từ 1GHz đến 8GHz, hiệu suất bức xạ cao và hệ số khuếch đại lớn (7-12 dBi) trên toàn bộ dải tần hoạt động.

Downloads

Published

2023-03-30

Most read articles by the same author(s)