GIẢI PHÁP GIẢM ẢNH HƯỞNG TƯƠNG HỖ CHO ANTEN MIMO ỨNG DỤNG TRONG LIÊN LẠC VỆ TINH DI ĐỘNG

Authors

  • Hưng Việt Nguyễn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Keywords:

MIMO, UWB, DGS

Abstract

Bài báo này đề xuất 1 cấu trúc giảm tương hỗ giữa các phần tử của anten MIMO ứng dụng trong liên lạc vệ tinh di động, trong điều kiện giới hạn về không gian giữa các phần tử bức xạ. Dựa trên cấu trúc mạch vi dải dạng vòng có độ dài giảm dần, cấu trúc đề xuất đã làm giảm ảnh hưởng tương hỗ trong một dải tần rất rộng bao phủ các băng C, X và Ku. Cấu trúc này được phân tích và ứng dụng trong các thiết kế anten MIMO thường và cả MIMO băng siêu rộng để kiểm nghiệm hiệu quả của nó. Các kết quả mô phỏng và đo kiểm cho thấy ảnh hưởng tương hỗ trên băng rộng giảm 10dB, khẳng định hiệu quả của cấu trúc đề xuất.

Downloads

Published

2021-03-30