NÉN ẢNH Y SINH 3D VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Authors

  • Nguyễn Lương Nhật

Keywords:

3D compression, 3D DWT, Patient confidentiality, Reversible data hiding

Abstract

Bài báo này đề xuất một hệ thống truyền tin mật kết hợp các thuật toán nén, mã hóa và giấu tin, mục đích là đưa ra một giải pháp truyền tin mới đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân nhạy cảm, hiệu quả trong lưu trữ và truyền tin, đồng thời vẫn giữ được các đặc trưng cần thiết của ảnh y sinh 3D (Three-dimensional). Ảnh y sinh ban đầu sẽ được nén bằng phương pháp phân tích wavelet 3D trước khi thông tin cá nhân được nhúng vào dùng kỹ thuật giấu tin thuận nghịch. Thông tin cá nhân và ảnh y sinh trước khi nhúng sẽ được khôi phục hoàn toàn chính xác tại phía thu, ngoài ra thuật toán mã hóa AES (Advanced Encryption Standard) giúp tăng tính bảo mật của thông tin cá nhân.

Downloads

Published

2023-03-30

Most read articles by the same author(s)