PHƯƠNG PHÁP THỦY VÂN BỀN VỮNG CHO MÔ HÌNH LƯỚI 3D

Authors

  • Nguyễn Lương Nhật

Keywords:

3D Mesh Models, Copyright Protection, Robust Watermarking, Spherical Coordinates

Abstract

Thủy vân bền vững trên lưới 3D là một chủ đề nghiên cứu cơ bản trong đồ họa máy tính, cung cấp một giải pháp hiệu quả để bảo vệ bản quyền cho lưới 3D. Bài báo này trình bày cách tiếp cận thủy vân không mù mạnh mẽ cho các mô hình lưới 3D.Ý tưởng của phương pháp này là nhúng thông tin thủy vân vào các lưới 3D bằng cách thay đổi phân bố của các đỉnh tại miền biến đổi. Kết quả thử nghiệm cho thấy thủy vân có tính trong suốt cao và bền vững trước các tấn công hình học khác nhau.

Downloads

Published

2021-12-30

Most read articles by the same author(s)