PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CỦA DỮ LIỆU ẢNH LIGHT FIELD VỚI CÁC CHUẨN MÃ HÓA VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

Authors

  • Chau Canh Nguyen PTIT

Keywords:

Video

Abstract

Gần đây, công nghệ hình ảnh Light Field (LF) đã thu hút nhiều sự quan tâm do các ứng dụng tiềm năng của nó trong một số lượng lớn các lĩnh vực bao gồm Thực tế ảo, Thực tế tăng cường (VR/AR), Hội nghị từ xa và Elearning. Dữ liệu LF là tập dữ liệu đa chiều, cung cấp thông tin hình ảnh phong phú như kết xuất cảnh với những thay đổi về độ sâu trường ảnh, điểm nhìn và độ dài tiêu cự mà người xem có thể thay đổi. Tuy nhiên, dữ liệu của LF cũng gặp một vấn đề quan trọng, đó là lượng dữ liệu được lưu trữ quá lớn. Do đó, nén dữ liệu LF là một trong những vấn đề trọng tâm đối với nghiên cứu LF. Bài báo này đưa ra những phân tích theo ba phần chính. Thứ nhất, bài báo trình bày một cách toàn diện luồng mã hóa hình ảnh LF, có thể được sử dụng làm chuẩn để đánh giá nén LF trong tương lai. Thứ hai, bài báo mô tả ngắn gọn các tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và video hiện có, được áp dụng để nén dữ liệu LF, bao gồm ba tiêu chuẩn mã hóa video nổi tiếng, H.264/AVC, H.265/HEVC, Google/VP9, và chuẩn mã hóa hình ảnh, JPEG-2000. Cuối cùng, hiệu quả nén và độ phức tạp của các tiêu chuẩn này sẽ được so sánh và thảo luận chi tiết.

Downloads

Published

2021-12-30