Return to Article Details PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CỦA DỮ LIỆU ẢNH LIGHT FIELD VỚI CÁC CHUẨN MÃ HÓA VIDEO VÀ HÌNH ẢNH Download Download PDF