Tra cứu ảnh với phản hồi liên quan sử dụng thuộc tính thưa dòng trong phân tích phân biệt

Authors

  • Quynh Dao Thi Thuy Department of Computer Science, Faculty of Information Technology, Posts and Telecommunications Institute of Technology

Keywords:

Content-based image retrieval (CBIR), relevance feedback, sparse discriminant analysis, small-class, dimensionality reduction

Abstract

Tra cứu ảnh với phản hồi liên quan, mà sử dụng cách tiếp cận phân lớp, phải đối mặt với ba vấn đề chính sau. Thứ nhất, số các phản hồi của người dùng quá nhỏ so với chiều của không gian đặc trưng. Thứ hai, số các mẫu phản hồi dương ít hơn số các mẫu phản hồi âm rất nhiều. Thứ ba, số lớp quá nhỏ, mà có nghĩa rằng số các chiếu bị giới hạn bởi số các lớp. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp tra cứu ảnh có giám sát mới, gọi là Sparse Discriminant Analysis for Image Retrieval (SDAIR). SDAIR tận dụng thông tin thưa của ma trận chiếu phân biệt để giải quyết ba vấn đề phải đối mặt này. Khác biệt so với các phương pháp tra cứu ảnh theo tiếp cận phân lớp đã có, mà phân lớp trên không gian chiếu, SDAIR được thiết kế, mà không bị ảnh hưởng bởi vấn đề cỡ lớp nhỏ. Do đó, SDAIR có khả năng phù hợp hơn cho tra cứu ảnh với phản hồi liên quan, nơi mà cỡ lớp thường rất nhỏ. Các kết quả thực nghiệm trên ba cơ sở dữ liệu minh chứng rằng phương pháp đề xuất thu được độ chính xác cạnh tranh so với các phương pháp tra cứu ảnh khác.

Downloads

Published

2021-12-30