Return to Article Details Tra cứu ảnh với phản hồi liên quan sử dụng thuộc tính thưa dòng trong phân tích phân biệt Download Download PDF