ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP PHÂN TÁN TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG TẾ BÀO D2D HỖN HỢP

Authors

  • Hoàng Nam Nguyễn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
  • Dat Thanh Do
  • Hien Minh Nguyen
  • Trien Minh Pham

Keywords:

Mạng truyền thông tế bào D2D hỗn hợp, điều khiển xung đột, điều khiển truy nhập, truyền thông D2D

Abstract

Truyền thông giữa các thiết bị hay còn gọi là truyền thông D2D là sự kết nối trực tiếp giữa hai thiết bị đầu cuối và được đề xuất cho mạng di động tế bào nhằm tăng dung lượng hệ thống và tăng khả năng kết nối của các thiết bị di động. Để đạt được hiệu quả sử dụng băng tần cao, phổ tần số có thể được xem xét cấu hình chung cho truyền thông di động thông thường và truyền thông D2D. Khi đó, sự xung đột tần số xảy ra khi các kết nối di động và kết nối D2D sử dụng chung kênh (tần số). Điều này gây ra tác động nhiễu qua lại giữa kết nối D2D và kết nối của người dùng di động dẫn tới làm giảm hiệu năng của hệ thống và chất lượng đường truyền của các kết nối. Điều khiển truy nhập là chức năng quan trọng trong mạng di động tế bào bao gồm việc phân bổ kênh truyền và cấp công suất phát cho các kết nối với các yêu cầu về giảm thiểu xung đột và nâng cao hiệu năng hệ thống. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất cơ chế điều khiển truy nhập phân tán cho mạng truyền thông tế bào D2D hỗn hợp. Trong cơ chế điều khiển phân tán này, các trạm gốc thực hiện cấp kênh và công suất phát cho các kết nối di động. Các thiết bị D2D tự chọn kênh có mức nhiễu thấp và tự quyết định mức công suất phát cho phép cho kết nối D2D. Chúng tôi phát triển chương trình mô phỏng để đánh giá hiệu năng của cơ chế điều khiển truy nhập phân tán đề xuất, cơ chế điều khiển truy nhập tập trung NADD [11] và cơ chế điều khiển truy nhập cấp kênh tuần tự. Kết quả mô phỏng cho thấy cơ chế đề xuất mang lại thông lượng hệ thống cao hơn cơ chế cấp kênh tuần tự trong khi tải tính toán tại các trạm gốc được giảm đi so với các cơ chế điều khiển tập trung.

Downloads

Published

2021-06-30