MÔ HÌNH KIẾN TRÚC NÚT CHUYỂN MẠCH GÓI TOÀN QUANG CHO MẠNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Authors

  • Son Hong Cao PTIT

Keywords:

Mạng trung tâm dữ liệu (DCN), chuyển mạch gói quang (OPS), chuyển mạch gói quang đồng bộ với các gói kích cỡ cố định, xử lý mào đầu gói quang dựa trên MPPM.

Abstract

Trong bài báo đã đề xuất một mô hình kiến trúc nút chuyển mạch gói (OPS) toàn quang sử dụng khối xử lý mào đầu gói dựa trên kỹ thuật điều chế vị trí xung sửa đổi (MPPM), sử dụng cho các mạng trung tâm dữ liệu (DCN). Hiệu năng của nút OPS toàn quang được phân tích thông qua tham số thời gian xử lý mào đầu của nút, tham số xác suất mất gói và thông qua tham số hiệu quả sử dụng mạng. Các kết quả tính toán số cho thấy thời gian xử lý mào đầu của nút giảm đáng kể và tham số hiệu năng nút dựa trên xác suất mất gói, cũng như hiệu quả sử dụng mạng được cải thiện so với trường hợp nút sử dụng giải pháp xử lý mào đầu điện và xử lý mào đầu điều chế vị trí xung (PPM).

Downloads

Published

2021-03-30