Ứng dụng học sâu (Deep Learning) cho bài toán nhận diện vật thể lạ trên đường băng

Authors

  • Nguyễn Ngọc Minh

Keywords:

Foreign Object Debris – FOD, Deep Learning, Yolo, CNN, RNN

Abstract

Ở bài báo này các tác giả trình bày một giải pháp ứng dụng học sâu (Deep Learning) để phát hiện và cảnh báo sớm các vật thể lạ (Foreign Object Debris - FOD) trên đường băng nhằm hạn chế các rủi ro xảy ra đối với máy bay khi cất và hạ cánh. Giải pháp của nhóm tác giả sử dụng camera PTZ để thu thập dữ liệu ảnh góc rộng, tiền xử lý hình ảnh, sau đó đưa vào xử lý học sâu bằng thuật toán Yolo-4. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình có thể hoạt động với tốc độ 45 khung hình/giây, đạt độ chính xác 98% với cấu hình Intel core I7, GPU RTX 2080.

Downloads

Published

2021-12-30