Return to Article Details Ứng dụng học sâu (Deep Learning) cho bài toán nhận diện vật thể lạ trên đường băng Download Download PDF