Hiệu Năng Của NOMA Trong Môi Trường Kênh TDL/CDL Mạng 5G

Authors

  • Viết Đảm Nguyễn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Keywords:

5G, NOMA, CCL, mô phỏng, hiệu năng mạng

Abstract

Trong mấy năm vừa qua, công nghệ mạng truyền thông di động đã và đang có những bước tiến vượt bậc. Công nghệ mạng 5G hứa hẹn là công nghệ nền tảng cho các mạng Internet tương lai gần và đang thu hút được nhiều mối quan tâm đầu tư nghiên cứu. Bài báo này tập trung nghiên cứu kỹ thuật đa truy nhập NOMA trong môi trường kênh vô tuyến TDL/CDL của mạng 5G. Bài báo thực hiện mô hình hóa và mô phỏng các kỹ thuật then chốt trên lớp vật lý của mạng 5G, bao gồm mô hình hóa và mô phỏng hiệu năng thông lượng ở mức liên kết của 5G trong mô hình kênh truyền sóng TDL/CDL, và mô phỏng phổ của dạng sóng 5G.

Published

2022-12-30