HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG FD-MIMO TRONG MẠNG 5G

Authors

  • Trương Trung Kiên
  • Hương Thị Thanh Nguyễn Lab Hệ thống Vô tuyến và Ứng dụng, Học viện CNBC Viễn thông

Keywords:

Mạng 5G, hiệu quả sử dụng năng lượng, hệ thống MIMO cỡ rất lớn, hệ thống MIMO với rất nhiều ăngten ở trạm gốc, thông tin

Abstract

Việc sử dụng hợp lý rất nhiều ăngten ở trạm gốc để phục vụ đồng thời nhiều thuê bao tạo ra một sự đột phá về tốc độ dữ liệu trong mạng thông tin di động. Hệ thống này có tên gọi FD-MIMO (Full-Dimension Multiple-Input Multiple-Output) và đã được lựa chọn là một ứng cử cho mạng thông tin di động thế hệ 5 (5G). Tuy nhiên, đa số các bài báo có liên quan tập trung vào hoặc tăng tổng dung lượng truyền tin với một công suất tiêu thụ cố định hoặc khả năng giảm công suất tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo tổng dung lượng truyền tin cho trước. Một số ít bài báo nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống này nhưng chủ yếu cho mô hình đơn cell, do đó bỏ qua một số tính chất quan trọng của hệ thống như nhiễu tín hiệu hoa tiêu. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp mới để phân tích hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống FD-MIMO và với nhiều cell hoạt động trên cùng băng tần. Các kết quả tính toán số cho phép chúng tôi đưa ra những nhận xét thú vị về cách làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống này.

Downloads

Published

2017-04-11

Issue

Section

Computer Science