PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ LƯỢNG TỬ THEO NỘI DUNG CỤC BỘ KHUNG HÌNH VIDEO

Authors

  • Tùng Thanh Phạm Đại học PCCC

Keywords:

Điều chỉnh hệ số lượng tử, bộ nén H.265/HEV, tăng hiệu năng nén

Abstract

Nội dung bài báo trình bày phương pháp điều chỉnh hệ số lượng tử nén video theo nội dung cục bộ trên từng khung hình. Phương pháp được phát triển dựa trên mô hình dự đoán chất lượng hình ảnh khi thay đổi hệ số lượng tử trích chọn đặc trưng nội dung bằng mạng Neural tích chập. Dữ liệu dùng để xây dựng mô hình dự đoán gồm hơn 40,000 điểm đánh giá chất lượng chủ quan trung bình (MOS) cục bộ theo khối ảnh. Phương pháp đề xuất áp dụng lựa chọn hệ số lượng tử (QP) trên bộ nén H.265/HEVC nhằm giảm tốc độ bit của video nén nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chất lượng thị giác. Kết quả thực nghiệm cho thấy bộ nén cải tiến trên phiên bản HM 16.0 có hiệu năng cao hơn theo thang đo SSIM và thang đo chủ quan MOS so với bộ nén gốc. So sánh với các nghiên cứu có liên quan, bộ nén áp dụng phương pháp đề xuất cũng cho kết quả khả quan.

Published

2022-12-30